Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW

 

Etyka mediów – etyczność w mediach

Media Ethics – Ethic in the Media

Kraków, 18–19 maja 2016 roku

Etyka mediów – etyczność w mediach

Media Ethics – Ethic in the Media

Kraków, 18–19 maja 2016 roku

 

Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który myśli i działa, tam ujawnia się także aksjologiczny i etyczny wymiar jego działania. Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi społecznemu. Potencjał mediów, źle wykorzystany, może niestety przynieść ogromne szkody moralne i społeczne. Głównym problemem współczesnej mediosfery nie jest brak odpowiednich kodeksów etyki dziennikarskiej i etyki mediów w różnych obszarach komunikowania społecznego, ale raczej trudności w praktycznej realizacji zasad etyki oraz problem jakości etyki i jej realnego wpływu na działania człowieka.

        Dlatego już od 10 lat zapraszamy do Krakowa na Konferencję Etyki Mediów, stanowiącą forum wymiany doświadczeń i naukowych poszukiwań, płaszczyznę dialogu teoretyków i praktyków mediów, przestrzenią wspólnej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka. W czasie Jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Etyka mediów – etyczność w mediach. Media Ethics – Ethic in the Media, Kraków, 18-19 maja 2016 roku, analizowaliśmy z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • potrzeba i rola kodeksów etycznych w mediach, teoria i praktyka etyczna w mediach;
 • konteksty i regulacje etyczne w różnych obszarach komunikowania społecznego;
 • płaszczyzny dyskursu etycznego, czy możliwy jest etos dziennikarski bez etyki;
 • relacja etyki do prawa i innej normatywności medialnej, o co chodzi w etyce mediów;
 • problem jakości etyki mediów i jej realny wpływ na działanie ludzi mediów;
 • etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, powinność itd.
 • różne oblicza i odsłony wartości i antywartości w mediach;
 • wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”;
 • etyka reklamy, etyka public relations, etyka Internetu, netykieta;
 • etyka mediów w kontekście komercjalizacji i marketingu wartości;
 • etyczność w kontekście nowych technologii medialnych;
 • etyczna odpowiedzialność odbiorców mediów.

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020