Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

XI Konferencja Etyki Mediów

 

XI Konferencja Etyki Mediów

Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów

Media funkcjonują współcześnie w różnego typu uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych,w których elementy komercji i fałszywie rozumianej poprawności w coraz większym stopniu determinują ich charakter i jakość. Podstawowym uwarunkowaniem komunikacji medialnej jest jednak człowiek jako wolny i rozumny, osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który wybiera, myśli i działa, tam ujawnia się potrzeba relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym zaufaniu. Brak zaufania w relacjach społecznych i relacjach medialnych uniemożliwia życie godne człowieka. 

Zaufanie jest zasadniczo darem osobowym, dlatego też w przestrzeni komunikowania medialnego nie można pominąć perspektywy osobowych relacji opartych na zaufaniu, czego wyrazem jest uznawanie dziennikarstwa jako zawodu zaufania publicznego. Zaufanie w mediach i zaufanie do mediów stanowią także wyznacznik jakości relacji społecznych i jakości mediów. Dlatego troszcząc się o poprawę i doskonalenie tej jakości, trzeba podnosić poziom społecznego zaufania w mediach i poprzez media. Przestrzenią takiej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka są organizowane przez nas od 11 lat Konferencje Etyki Mediów. W czasie tegorocznej XI Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów. Trust in the media, Kraków, 24-25 maja 2017 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy związane z zaufaniem w mediach i zaufaniem do mediów:

 • zaufanie jako wartość relacji społecznych i relacji medialnych, rankingi zaufania;
 • zaufanie  w mediach jako miara ludzkiego oblicza mediów;
 • media godne i „niegodne” zaufania;
 • przyczyny i konsekwencje utraty zaufania odbiorców mediów;
 • dziennikarstwo jako zawód zaufania publicznego;
 • zaufanie do mediów jako miara ich jakości i wiarygodności;
 • potrzeba zaufania w debacie publicznej i komunikowaniu politycznym;
 • odpowiedzialność mediów za budowanie społeczeństwa opartego na zaufaniu;
 • zaufanie w świecie wirtualnej anonimowości;
 • internetowe zagrożenia i nadużycia zaufania;
 • zaufanie jako ochrona prywatności w mediach społecznościowych;
 • zaufanie w komunikowaniu perswazyjnym: reklama i marketing;
 • zaufanie w public relations i media relations;
 • edukacja medialna w kontekście zaufania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji www.etykamediow.pl

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020