Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

You Tube

XI Konferencja Etyki Mediów

 

XI Konferencja Etyki Mediów

Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów

Media funkcjonują współcześnie w różnego typu uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych,w których elementy komercji i fałszywie rozumianej poprawności w coraz większym stopniu determinują ich charakter i jakość. Podstawowym uwarunkowaniem komunikacji medialnej jest jednak człowiek jako wolny i rozumny, osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który wybiera, myśli i działa, tam ujawnia się potrzeba relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym zaufaniu. Brak zaufania w relacjach społecznych i relacjach medialnych uniemożliwia życie godne człowieka. 

Zaufanie jest zasadniczo darem osobowym, dlatego też w przestrzeni komunikowania medialnego nie można pominąć perspektywy osobowych relacji opartych na zaufaniu, czego wyrazem jest uznawanie dziennikarstwa jako zawodu zaufania publicznego. Zaufanie w mediach i zaufanie do mediów stanowią także wyznacznik jakości relacji społecznych i jakości mediów. Dlatego troszcząc się o poprawę i doskonalenie tej jakości, trzeba podnosić poziom społecznego zaufania w mediach i poprzez media. Przestrzenią takiej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka są organizowane przez nas od 11 lat Konferencje Etyki Mediów. W czasie tegorocznej XI Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów. Trust in the media, Kraków, 24-25 maja 2017 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy związane z zaufaniem w mediach i zaufaniem do mediów:

 • zaufanie jako wartość relacji społecznych i relacji medialnych, rankingi zaufania;
 • zaufanie  w mediach jako miara ludzkiego oblicza mediów;
 • media godne i „niegodne” zaufania;
 • przyczyny i konsekwencje utraty zaufania odbiorców mediów;
 • dziennikarstwo jako zawód zaufania publicznego;
 • zaufanie do mediów jako miara ich jakości i wiarygodności;
 • potrzeba zaufania w debacie publicznej i komunikowaniu politycznym;
 • odpowiedzialność mediów za budowanie społeczeństwa opartego na zaufaniu;
 • zaufanie w świecie wirtualnej anonimowości;
 • internetowe zagrożenia i nadużycia zaufania;
 • zaufanie jako ochrona prywatności w mediach społecznościowych;
 • zaufanie w komunikowaniu perswazyjnym: reklama i marketing;
 • zaufanie w public relations i media relations;
 • edukacja medialna w kontekście zaufania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji www.etykamediow.pl

Komunikaty

Informacja od Pani dr Klaudii Cymanow-Sosin: 22 i 23 stycznia 2019 roku odwołane są wykłady z przedmiotów Podstawy promocji, reklamy i marketingu,...
Dyżur Pani dr Katarzyny Drąg z 22 stycznia 2019 r. jest przeniesiony na środę 23 stycznia w godz.11.00-12.00
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 3/2018  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019