Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin

You Tube

PORTUGALSKA LEKCJA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPJPII W KRAKOWIE.

 

Od poniedziałku, 4 grudnia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie w ramach programu Erasmus goszczą: prof. Maria Inacia Rezola, prof. Maria Joao Centeno oraz prof. Fernanda Bonacho z Politechniki Lizbońskiej. Badaczki reprezentującej tamtejszy Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzą w IDIKS UPJPII zajęcia, a także biorą udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Man for the Media or the Media for Man?

Panie Profesor miały możliwość wspólnej rozmowy z Dyrekcją IDIKS przy ul. Bernardyńskiej 3, a także - na zaproszenie Ks. prof. Michała Drożdża, dyrektora IDIKS - odwiedziły siedzibę instytutu przy ul. Grodzkiej, gdzie opowiadały o swoich badaniach i zapoznawały się z najważniejszymi kierunkami w dziedzinie nauk o mediach, jakie podejmowane są w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie.

Portugalscy i rodzimi naukowcy spędzają razem dużo czasu, dzieląc się swoimi poglądami i wymieniając uwagi na temat funkcjonowania systemów medialnych w obu krajach.

Komunikaty

Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie nr 2/2017

Facebook

Galerie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018