Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin

You Tube

Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych

 

22 stycznia  br. pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII uczestniczyli w Konferencji Naukowej Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII wygłosił referat pt. Wartości ukryte w słowie - etyczność języka mediów, dr Katarzyna Drąg podjęła temat odpowiedzialnego komunikowania niewerbalnego, a red. mgr Bernadeta Cich przybliżyła słuchaczom problem etyki w reportażu filmowym. Konferencja była okazją do dyskusji na temat odpowiedzialności za słowo i wagi tej problematyki na każdym polu komunikacji międzyludzkiej. Konferencja zgromadziła liczne grono pracowników oraz studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Współpraca na tym polu pomiędzy IDIKS UPJPII i tarnowską uczelnią jest przykładem promowania przez pracowników IDIKS sztandarowej tematyki badawczej Instytutu, czyli aksjologii komunikacji.
 

Komunikaty

Sekretariat Instytutu DIKS w dniach 1 sierpnia - 3 września 2018 r. będzie zamknięty  
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 3/2018  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018