Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

You Tube

Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych

 

22 stycznia  br. pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII uczestniczyli w Konferencji Naukowej Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII wygłosił referat pt. Wartości ukryte w słowie - etyczność języka mediów, dr Katarzyna Drąg podjęła temat odpowiedzialnego komunikowania niewerbalnego, a red. mgr Bernadeta Cich przybliżyła słuchaczom problem etyki w reportażu filmowym. Konferencja była okazją do dyskusji na temat odpowiedzialności za słowo i wagi tej problematyki na każdym polu komunikacji międzyludzkiej. Konferencja zgromadziła liczne grono pracowników oraz studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Współpraca na tym polu pomiędzy IDIKS UPJPII i tarnowską uczelnią jest przykładem promowania przez pracowników IDIKS sztandarowej tematyki badawczej Instytutu, czyli aksjologii komunikacji.
 

Komunikaty

Informacja od Pani dr Klaudii Cymanow-Sosin: 22 i 23 stycznia 2019 roku odwołane są wykłady z przedmiotów Podstawy promocji, reklamy i marketingu,...
Dyżur Pani dr Katarzyny Drąg z 22 stycznia 2019 r. jest przeniesiony na środę 23 stycznia w godz.11.00-12.00
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 3/2018  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019