Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

You Tube

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPJPII WŁĄCZONY W PROCES PRZYGOTOWAWCZY DO UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACJI HANNY CHRZANOWSKIEJ

1 lutego 2018 r. został podpisany LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komitetu - bp Jan Zając i ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Współpraca ta obejmować będzie m.in.: promocję i obsługę medialną uroczystości przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, koordynowaną przez ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII, dyrektora Instytutu; w tym promocję tych wydarzeń na swoich stronach internetowych, na portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych, za które odpowiadać będzie dr Klaudia Cymanow-Sosin, z-ca dyrektora Instytutu. Ponadto w pracę zostaną włączony wszystkie sekcje: public relations, radiowa i telewizyjna – związane z Akademickim Centrum Medialnym IDIKS UPJPII. 
Wszystkie strony deklarują wolę współpracy, która łącząc dynamikę, kreatywność 
i kompetencje studentów oraz kadry Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie z doświadczeniem ewangelizacyjnym i organizacyjnym osób i instytucji Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, pomoże w przygotowaniu i głębokim przeżyciu uroczystości beatyfikacyjnej, pokaże piękno duchowe osoby przyszłej Błogosławionej oraz upowszechni bogactwo jej dzieł miłosierdzia, stanowiących aktualny wzór dla dzisiejszego świata.
 

  

Komunikaty

Pani dr Katarzyna Drąg odwołuje wykład Komunikowanie międzykulturowe we wtorek 18 grudnia 2018 r. Wykład ten będzie zrealizowany w formie e-...
Pani dr Maja Bednarska, z powodu choroby, odwołuje ćwiczenia z Filozofii w dniach 17-18 grudnia 2018 r. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie...
Dyżur Dyrektora IDIKS Pani dr Katarzyny Drąg został przeniesiony z 18 grudnia na poniedziałek 17 grudnia w godz.12.00-12-45
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 3/2018  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018