Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin
 Zastępca dyrektora instytutu
ks. dr Sławomir Soczyński SDS

You Tube

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPJPII WŁĄCZONY W PROCES PRZYGOTOWAWCZY DO UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACJI HANNY CHRZANOWSKIEJ

1 lutego 2018 r. został podpisany LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komitetu - bp Jan Zając i ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Współpraca ta obejmować będzie m.in.: promocję i obsługę medialną uroczystości przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, koordynowaną przez ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII, dyrektora Instytutu; w tym promocję tych wydarzeń na swoich stronach internetowych, na portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych, za które odpowiadać będzie dr Klaudia Cymanow-Sosin, z-ca dyrektora Instytutu. Ponadto w pracę zostaną włączony wszystkie sekcje: public relations, radiowa i telewizyjna – związane z Akademickim Centrum Medialnym IDIKS UPJPII. 
Wszystkie strony deklarują wolę współpracy, która łącząc dynamikę, kreatywność 
i kompetencje studentów oraz kadry Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie z doświadczeniem ewangelizacyjnym i organizacyjnym osób i instytucji Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, pomoże w przygotowaniu i głębokim przeżyciu uroczystości beatyfikacyjnej, pokaże piękno duchowe osoby przyszłej Błogosławionej oraz upowszechni bogactwo jej dzieł miłosierdzia, stanowiących aktualny wzór dla dzisiejszego świata.
 

  

Komunikaty

Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 3/2018  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018