Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin

You Tube

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPJPII WŁĄCZONY W PROCES PRZYGOTOWAWCZY DO UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACJI HANNY CHRZANOWSKIEJ

1 lutego 2018 r. został podpisany LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komitetu - bp Jan Zając i ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Współpraca ta obejmować będzie m.in.: promocję i obsługę medialną uroczystości przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, koordynowaną przez ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII, dyrektora Instytutu; w tym promocję tych wydarzeń na swoich stronach internetowych, na portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych, za które odpowiadać będzie dr Klaudia Cymanow-Sosin, z-ca dyrektora Instytutu. Ponadto w pracę zostaną włączony wszystkie sekcje: public relations, radiowa i telewizyjna – związane z Akademickim Centrum Medialnym IDIKS UPJPII. 
Wszystkie strony deklarują wolę współpracy, która łącząc dynamikę, kreatywność 
i kompetencje studentów oraz kadry Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie z doświadczeniem ewangelizacyjnym i organizacyjnym osób i instytucji Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, pomoże w przygotowaniu i głębokim przeżyciu uroczystości beatyfikacyjnej, pokaże piękno duchowe osoby przyszłej Błogosławionej oraz upowszechni bogactwo jej dzieł miłosierdzia, stanowiących aktualny wzór dla dzisiejszego świata.
 

  

Komunikaty

Pani red. mgr Joanna Giza, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w dniu 19 i 20 kwietnia 2018 r. (czwartek, piątek).
Zgodnie z decyzją JM Rektora UPJPII - 30 kwietnia 2018 r., 2 maja 2018 r. i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od pracy
Dyżur Dyrektora IDIKS ks. prof. UPJPII Michała Drożdża w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbędzie się w godz. 16.00-17.00.
Pani dr Jolanta Niewińska, z powodu choroby, odwołuje dyżur w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek).
Pan red. Grzegorz Kościński, w związku z wyjazdem służbowym, odwołuje Warsztaty reportażu w dniu 12 kwietnia 2018 r. (czwartek).
Ks. dr hab. Robert Nęcek, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w dniu 10 i 12 kwietnia 2018 r. (wtorek, czwartek).
Alleluja!(…) W tej epoce pomiędzy Paschąa nadejściem Twojego Królestwa, które nie zna końca,w epoce przypominającej bóle rodzenia (por. Rz 8,22),...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie nr 2/2017

Facebook

Galerie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018