Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin

You Tube

DOKTORATY Z NAUK O MEDIACH - INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPJPII Z NOWYMI PERSPEKTYWAMI

 
Jako pierwszy uniwersytet katolicki i piąta uczelnia w Polsce otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.
Uniwersytet Papieski dołączył do grona takich uczelni, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.
Wniosek o przyznanie tych uprawnień został przygotowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII staraniem ks. prof. Michała Drożdża oraz współpracującego z nim zespołu: dr Katarzyny Drąg i dr Klaudii Cymanow-Sosin. Ogromna praca dyrektora Instytutu, związana z merytorycznym przygotowaniem wniosku, na podstawie którego Uniwersytet Papieski jeszcze silniej włączy się w rozwój obszaru mediów i komunikowania oraz jego autorytet w gronie najważniejszych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej, zostały uwieńczone pozytywną decyzją 29 stycznia 2018 r. 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydała tę ważną dla przyszłości Uniwersytetu decyzję, doceniając tym samym potencjał badawczy, postępujący rozwój kadry naukowej, modernizację infrastruktury uczelni oraz zaangażowanie IDIKS UPJPII, który w ostatniej dekadzie wykształcił ponad tysiąc adeptów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, na polu dydaktyki. Dla wielu absolwentów decyzja Centralnej Komisji jest szansą dalszego rozwoju naukowego na kolejnym poziomie kształcenia. 
Otrzymanie tych uprawnień spowodowało tym samym włączenie naszego uniwersytetu do grona tych uczelni, które decydują o kształcie dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, jaką są nauki o mediach.

Komunikaty

Pani red. mgr Joanna Giza, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w dniu 19 i 20 kwietnia 2018 r. (czwartek, piątek).
Zgodnie z decyzją JM Rektora UPJPII - 30 kwietnia 2018 r., 2 maja 2018 r. i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od pracy
Dyżur Dyrektora IDIKS ks. prof. UPJPII Michała Drożdża w dniu 17 kwietnia 2018 r. odbędzie się w godz. 16.00-17.00.
Pani dr Jolanta Niewińska, z powodu choroby, odwołuje dyżur w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek).
Pan red. Grzegorz Kościński, w związku z wyjazdem służbowym, odwołuje Warsztaty reportażu w dniu 12 kwietnia 2018 r. (czwartek).
Ks. dr hab. Robert Nęcek, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w dniu 10 i 12 kwietnia 2018 r. (wtorek, czwartek).
Alleluja!(…) W tej epoce pomiędzy Paschąa nadejściem Twojego Królestwa, które nie zna końca,w epoce przypominającej bóle rodzenia (por. Rz 8,22),...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie nr 2/2017

Facebook

Galerie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018