Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

XII Konferencja Etyki Mediów

Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach
Truthful media – honesty and truth in the media

Logo etyki mediów 3

Prawda jest podstawową wartością wokół której koncentruje się zarówno funkcjonowanie mediów i komunikacja społeczna, jak również misja dziennikarska. Ta powinność dziennikarska realizowana jest przede wszystkim poprzez informacje i opinie. Wyrazem i narzędziem kompetencji informacyjnych jest rzetelne i oparte na prawdzie przekazywanie informacji. Powinność dziennikarska realizuje się także poprzez medialne opinie, które powinny być uczciwe, czyli nie powinny zaprzeczać lub fałszować rzeczywistych faktów i danych. Prawda i uczciwość są tymi wartościami, które stanowią wyznacznik i probierz prawdziwych mediów.

Współczesne media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale ją także kreują poprzez informacje, opinie i komentarze. We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy z niepokojem negatywne zjawiska określane terminami: post-prawda, fake news, hejt itd. Pojęcie post-prawdy pretenduje do kategorii nowej wartości prawdy, co niestety nie mieści się w ramach racjonalności i logiki ludzkiego poznania. Bezkarne fałszowanie rzeczywistości i manipulacyjna stronniczość opinii nie tylko naruszają standardy prawdy, ale podważają fundamenty ludzkiej uczciwości. Ta negatywna tendencja musi być zatrzymana przez etykę mediów. Podstawowym problemem etycznym jest to, czy wszyscy współtworzący media i uczestniczący w komunikowaniu społecznym działają w prawdzie i działają uczciwie: prawdziwie na poziomie informacji, uczciwie na poziomie subiektywnych opinii i komentarzy.

Dlatego troszcząc się o poprawę jakości współczesnej mediosfery, należy przywrócić należny szacunek dla prawdy i uczciwości we wszelkich działaniach medialnych i wyzwolić konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec zjawisk ironizowania i lekceważenia prawdy oraz przyzwyczajania się do nieuczciwości. Przestrzenią takiej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka są organizowane przez nas od 12 lat Konferencje Etyki Mediów. W czasie XII Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach (Truthful media – honesty and truth in the media), Kraków, 24-25 maja 2018 roku, analizowaliśmy z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy związane z uczciwością i prawdą w mediach:

 • dziennikarska powinność prawdy; prawdziwy dziennikarz;
 • prawda a rzetelność, obiektywizm i profesjonalizm dziennikarski;
 • prawo do prawdy a szacunek dla człowieka i jego godności;
 • post-prawda: manipulowanie prawdą, fałsz i nieprawda w komunikowaniu społecznym;
 • między wolnością słowa a prawem i powinnością prawdy;
 • językowe aspekty prawdy;
 • granice prawdy: aksjologiczne, prawne, biznesowe itd.;
 • ochrona prawdy: tajność, tajemnice, ochrona źródeł informacji;
 • prawda między prywatnością a sferą publiczną;
 • prawda i uczciwość w reklamie i komunikacji marketingowej;
 • prawda i uczciwość w public relations i media relations;
 • uczciwość jako kompetencja etyczna w komunikowaniu społecznym;
 • subiektywność i stronniczość opinii i komentarzy;
 • prawda i uczciwość w social media;
 • etyczny sprzeciw wobec nieuczciwości i lekceważenia prawdy;
 • klauzula sumienia jako podmiotowe prawo do ochrony prawdy i uczciwości;
 • prawda i uczciwość w badaniach nad mediami.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji www.etykamediow.pl

Komunikaty

W czwartek 14 listopada 2019 r. dyżur sekretariatu IDIKS jest odwołany (udział w szkoleniu).
Pani dr Agata Dziekan-Łanucha, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w środę 13 listopada 2019 r.
Ks. dr hab. Robert Nęcek, w związku z wyjazdem naukowym, odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 6-14 listopada 2019 r.
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019