Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zaproszenie na 16. konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, w dniach 28-29 listopada 2019 r. stanie się przestrzenią dyskusji i rozważań na temat poziomu umiędzynarodowienia uczelni wyższych w kontekście polityki migracyjnej różnych państw.

Europejska Sieć Migracyjna w Polsce zlokalizowana przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na 16. Konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2019 r.

Celem dwudniowej konferencji jest promocja polskich uczelni na arenie międzynarodowej, prezentacja programów uniwersyteckich skierowanych do zagranicznych studentów i absolwentów, a także wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych narzędzi mających na celu zatrzymanie studentów zagranicznych w kraju jako pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Bodźcem do zorganizowania konferencji są prace prowadzone przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej nad stworzeniem nowej krajowej polityki migracyjnej. Konferencja będzie również okazją do dyskusji na temat roli współpracy administracji rządowej z ośrodkami akademickimi, a także istniejących możliwości podniesienia rangi polskich uczelni w międzynarodowych rankingach.

Osoby do kontaktu:
Marcin Wrona: tel. 22 601 51 16 mail: marcin.wrona@mswia.gov.pl oraz Ewelina Zabardast: tel. 22 601 33 06, mail: ewelina.zabardast@mswia.gov.pl

Rejestracja na konferencję do dnia 22 listopada 2019 r. pod linkiem: KLIK

Komunikaty

Ks. dr Wojciech Mleczko, z powodu wyjazdu na konferencję, odwołuje dyżur we wtorek 21 stycznia 2020 r. oraz zajęcia w czwartek 23 stycznia 2020 r. (...
Pani dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w czwartek 16 stycznia 2020 r.
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020