Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji Media-Biznes-Kultura, październik 2019

 

O etyce w mediach, związkach pomiędzy mediami, biznesem a kulturą oraz skutecznej i odpowiedzialnej komunikacji dyskutowali naukowcy i praktycy z całej Polski podczas VI Międzynarodowej Konferencji Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2019. Uczestnicy wydarzenia spotkali się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 21 i 22 października 2019 r. Organizatorem Konferencji był kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, a współorganizatorem – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Gdańskim akademikom po raz kolejny udało się zaprosić do dyskusji liczne grono medioznawców oraz przedstawicieli biznesu, kultury i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. Szczególną uwagę obecnych zwrócił temat odpowiedzialności w komunikacji. – Dzisiaj jakość komunikowania w mediach pozostawia wiele do życzenia. Odpowiedzialna komunikacja powinna służyć nie tylko jednostce, ale i całemu społeczeństwu – mówiła dr hab. Małgorzata Łosiewicz. – Bez wypracowania odpowiednich norm w tej dziedzinie trudno będzie mówić o zmianach na lepsze – podkreślała. Wśród mówców plenarnych znaleźli się badacze mediów z wielu polskich ośrodków. Wszyscy zgodnie wskazywali na problemy mediów związane z etyką i jakością informacji. Prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o polityzacji mediów w Polsce. Z kolei prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, w swoim wystąpieniu podkreślała, że odpowiedzialność za słowa stanowi główną zasadę społecznej odpowiedzialności mediów. O odbiorcach nowych mediów mówiła prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wyniki badań rafinacji Big Data w dziedzinie nauki oraz kultury. O krzywdzie w środkach masowego przekazu opowiedział prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kononiuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Na zakończenie referat o bezpieczeństwie etycznym oraz o złu jako cenie wolności człowieka wygłosił ks. prof. nadz. dr hab. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W ramach Konferencji każdego dnia odbywały się sesje plenarne oraz obrady w czterech sekcjach tematycznych: „Media a rynek”, „Media w społeczeństwie i kulturze”, „Media a polityka” oraz „Grzeczność językowa w życiu publicznym”. Program Konferencji był bardzo bogaty – zaprezentowano ok. 60 referatów, które – tradycyjnie – zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, podsumowującej dorobek spotkania, a także w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”. Prelegenci tegorocznej edycji Konferencji przybliżyli uczestnikom także zagadnienia związane ze współczesnymi mediami jak m.in. wykorzystanie nowych technologii w komunikacji medialnej, sposoby zarządzania mediami, prawo w mediach, etyczność mediów czy oddziaływanie mediów na ich użytkowników. Sporym zainteresowaniem cieszył się panel studentów i doktorantów „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”, podczas którego dzielili się oni wynikami badań własnych nad mediami.

Klara Mirecka, Magdalena Iwanowska
Więcej informacji na stronie: www.ptks.pl


Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020