Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Real Values in the Virtual World

Komunikacja w świecie mediów cyfrowych staje się poważnym wyzwaniem dla dziennikarzy, medioznawców i badaczy mediów. Prelegenci z Polski, Słowacji i Czech podjęli się dyskusji na temat tych wyzwań podczas konferencji naukowej z cyklu Media for Man, a tegoroczne spotkanie nosiło tytuł: Realne wartości w wirtualnym świecie (Real Values in the Virtual World).

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zorganizował już po raz trzeci Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Media for Man. Tegoroczna edycja, pod hasłem Real Values in the Virtual World, odbyła się 4 grudnia 2019 r., w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 111.

Dzięki postępującemu rozwojowi i przemianom technologicznym zmienia się oblicze komunikacji międzyludzkiej. Przenosi się ona do rzeczywistości wirtualnej, i realizuje za pomocą nowych narzędzi medialnych. Razem z komunikacją i innymi aktywnościami ludzkimi w świecie wirtualnym pojawia się także świat wartości. Powstaje więc zupełnie nowa rzeczywistość ludzkich działań i życia codziennego, a sprzężenie zwrotne w komunikacji zachodzi między rzeczywistością a wirtualnością. Człowiek, przenosząc swoją kulturę do świata wirtualnego, doświadcza rzeczywistych skutków i wpływu technologii na jego świat wartości. Życie ludzkie i działanie w obu światach ma realny wpływ na jakość przekazywanych wartości. Ta sytuacja domaga się interdyscyplinarnej refleksji naukowej badaczy zajmujących się komunikacją społeczną i mediami. Wartości przenoszone, a następnie przekazywane w świecie wirtualnym są z jednej strony okazją dla rozwoju człowieka, a z drugiej strony mogą stać się ogromnym zagrożeniem dla jego godności i wartości. 

Dlatego trzecia edycja konferencji naukowej Media for Man podjęła się tematu realnych wartości w wirtualnym świecie, uważając go za aktualny i ważny dla pokolenia ludzi żyjących równocześnie w dwóch prawdziwych światach.

Spotkanie naukowe otworzył przewodniczący konferencji ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII o godzinie 9:45, witając prelegentów, przybyłych gości i słuchaczy.

Pierwsza sesja konferencyjna, pod przewodnictwem dr hab. Krzysztofa Gajdki, prof. UPJPII rozpoczęła się o godzinie 10. Tematy związane z atrakcyjnością wirtualnego świata podjęli zagraniczni prelegenci dr Ivana Bulanda i inż. Vladimír Vavrečka z Wyższej Szkoły Biznesu i Prawa w Pradze (Vysoká škola podnikáni a práva, Praha).

Zaś dr Terézia Rončáková z Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Katolícka univerzita v Ružomberku) na przykładzie słowackiego magazynu “Virtues and vices” poszukiwała możliwości i zasadności religijnego przesłania w mediach. Przedstawione badania obrazowały złożoność zjawiska i trudność w realizacji promowania wartości religijnych w czasopiśmie.

W drugiej części konferencji prowadzonej przez ks. dr Sławomira Soczyńskiego, wystąpili prelegenci z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sesję rozpoczął ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII podejmując temat konwergencji człowieka i maszyny z perspektywy etycznej. O nowych wyzwaniach, przed jakimi staje rzecznik prasowy opowiadali dr hab. Krzysztof Gajdka oraz mgr Aleksandra Mirek-Rogowska. Na dobrych przykładach i anty-przykładach omawiali cechy dobrego rzecznika. Nowe media to także przestrzeń granicznych sytuacji komunikacyjnych i realna groźba instrumentalizacji człowieka, o czym mówiła dr Katarzyna Drąg. Komunikacja w świecie wirtualnym nie powinna się różnić od komunikacji tradycyjnej – należy zachowywać podstawowy szacunek do rozmówcy i nie dawać przyzwolenia na przemoc. Kluczowe dla dobrej komunikacji i ochrony człowieka przed instrumentalizacją jest pogłębiony savoir vivre, a więc taki, w którym zadajemy nie tylko pytanie “jak” postąpić, ale także “dlaczego” postąpić we właściwy sposób.

Po wygłoszonych referatach, w czasie na dyskusję, pojawiły się pytania do prelegentów z obu sesji do południowych. Dotyczyły one różnic między mediami nowoczesnymi, różnic kulturowych, i prognoz dotyczących nowych narzędzi medialnych. Pojawiły się też refleksje na temat pokolenia wizualnego, które przedkłada obraz nad słowo pisane.

Sesję popołudniową poprowadził ponownie ks. dr Sławomir Soczyński. O sacrum i profanum magii świąt w sieci w swoim wystąpieniu mówiła dr Klaudia Cymanow-Sosin, odwołując się do ciekawych przykładów narracji reklamowej. Tematyce zaufania w świecie wirtualnym poświęcił swoje wystąpienie ks. dr Sławomir Soczyński. Tłumacząc działanie i zadania algorytmów przestawiał słuchaczom nieco przygnębiającą wizję przyszłości. W czasie przewidzianym na dyskusję pojawiło się kilka dopowiedzeń i komentarzy. Zaproszeni prelegenci z zagranicy mieli możliwość zwiedzenia Akademickiego Centrum Medialnego.

Konferencję podsumowała i zamknęła dr Katarzyna Drąg, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, dziękując prelegentom za wystąpienia, a gościom i słuchaczom za przybycie.

fot. Klaudia Cymanow-Sosin

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020