Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Samorząd studentów

Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
e-mail: samorzad@upjp2.edu.pl

 

***

Drodzy Studenci, uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z nami w godzinach popołudniowych (nie wieczornych) od poniedziałku do piątku.
Pamiętajcie, że my też jesteśmy studentami i chodzimy na wykłady i nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres : samorzad@upjp2.edu.pl

Dziękujemy za zrozumienie. 

 

***

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci UPJPII w Krakowie. 
Samorząd Studencki UPJPII to grono ludzi zawsze gotowych by wysłuchać i pomóc każdemu.
Najwyższym organem Samorządu Studenckiego jest Rada Uczelniana (RUSS), która w swej działalności kieruje się Regulaminem Samorządu Studentów UPJPII w Krakowie (zob. załącznik do uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PAT z dn. 26. XI 2013r., zatwierdzony przez Senat PAT w Krakowie dn. 3. III 2014 r.).

W skład RUSS wchodzą:
Przewodniczący oraz Zarząd Samorządu Studenckiego,
Członkowie Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego.

Przy Samorządzie Studenckim działa czasopismo studenckie "Patos" (www.patos.pl), które porusza istotne problemy akademickiego życia społecznego i kulturalnego. Na jego łamach swoje refleksje wyrażają zarówno studenci, jak i ich profesorowie. Materiały redakcyjne można wysyłać na e-mail: redakcja@patos.pl

Zadania i Cele Samorządu Studenckiego
- organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz w regulaminie.
- reprezentuje studentów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz.
- prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.
- pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów.
- organizuje wyjazdy studenckie, imprezy okolicznościowe związane ze studiami, szkolenia, a także staramy się realizować pomysły studentów.

 

Regulamin

 

 

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020