Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dlaczego studia dziennikarskie?

Studiując dziennikarstwo zdobędziesz

Wiedzę

 • interdyscyplinarną
 • kierunkową w zakresie nauk o mediach i komunikowaniu
 • specjalnościową w zakresie wybranych specjalności

 

Umiejętności i kompetencje w obszarze dziennikarstwa

 • dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego
 • dziennikarstwa nowych mediów
 • pracy redakcyjnej, projektowej i zespołowej w różnego rodzaju dziennikarstwie
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej, mulitmedialnej i filmowej
 • desktop publishing, edytorstwa, audiodeskrypcji, technologii informacyjnych
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing

 

Umiejętności i kompetencje public relations

 • projektowania komunikacji i wizerunku instytucji, rzecznictwa prasowego
 • promocji, marketingu i reklamy, fundraisingu i eventologii
 • zarządzania m.in. organizacją, informacją, wiedzą czy konfliktem

 

Umiejętności i kompetencje edukacji medialnej i dziennikarskiej

 • media coaching i media relations
 • w zakresie wychowania i edukacji medialnej, kultury medialnej i cyberkultury
 • dyskursu medialnego, krytyki tekstów kultury, animacji medialnej
 • możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych
 • twórczości i innowacji w mediach
 • tworzenia projektów edytorskich

 

Umiejętności w zakresie logistyki mediów

 • nowych technologii informacyjnych
 • organizacji i zarządzanie mediami
 • ekonomiki mediów
 • projektowania i tworzenia organizacji i instytucji medialnych
 • zarządzania redakcją
 • zarządzania mediami

 

Umiejętności w zakresie produkcji radiowo-telewizyjnej

 • praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych i telewizyjnych
 • przygotowanie producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów
 • kompetencje video journalisty
 • realizacji radiowej telewizyjnej
 • montażu radiowego i telewizyjnego
 • organizacja produkcji radiowo-telewizyjnej

 

kompetencje i umiejętności językowe

 • język angielski na I i II stopniu studiów
 • drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski
 • translatorium językowe, konwersatoria językowe, lektorat prasy zagranicznej

 

Perspektywa pracy zawodowej

 • dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.
 • dziennikarstwo 2.0: dziennikarstwo nowych technologii medialnych
 • public relations,
 • rzecznictwo prasowe
 • promocja i marketing medialny
 • produkcja radiowo-telewizyjna i multimedialna
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • logistyka mediów
 • edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.
 • ewangelizacja medialna i prasa katolicka
 • animacja kultury medialnej

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020