Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Edukacji Medialnej


Szczegółowy program badań planowanych do realizacji w katedrze:

Istota edukacji medialnej – percepcja medialna, media jako środek komunikacji, komunikacja jako korzystanie z mediów, komunikacja jako bycie osiągalnym dla mediów, komunikacja jako przekaz informacji, język jako system komunikacji, słowo i obraz nośnikami przekazu, kultura szybkiej obsługi.

Kształtowanie mentalności przekazu – krytyczne i twórcze podejście do mediów, samowychowanie do odpowiedzialnego odbioru mediów, wejście w reklamy i kupowanie czasu reklamowego, właściwe informacje i public relations, rzecznictwo prasowe jako troska o wizerunek i public, know-how, know-what, know-why. Komunikowanie społeczne i zdrowotne. Nowe nowe media. Media katolickie.

Działania wspomagające realizację programu:
spotkania z dziennikarzami, rzecznikami prasowymi i ciekawymi ludźmi.

Komunikaty

W czwartek 14 listopada 2019 r. dyżur sekretariatu IDIKS jest odwołany (udział w szkoleniu).
Pani dr Agata Dziekan-Łanucha, z powodu choroby, odwołuje zajęcia w środę 13 listopada 2019 r.
Ks. dr hab. Robert Nęcek, w związku z wyjazdem naukowym, odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 6-14 listopada 2019 r.
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019