Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Informacje podstawowe

 Dyrektor instytutu
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Katarzyna Drąg
 Zastępca dyrektora instytutu
dr Klaudia Cymanow-Sosin

You Tube

Katedra Edukacji Medialnej


Szczegółowy program badań planowanych do realizacji w katedrze:

Istota edukacji medialnej – percepcja medialna, media jako środek komunikacji, komunikacja jako korzystanie z mediów, komunikacja jako bycie osiągalnym dla mediów, komunikacja jako przekaz informacji, język jako system komunikacji, słowo i obraz nośnikami przekazu, kultura szybkiej obsługi.

Kształtowanie mentalności przekazu – krytyczne i twórcze podejście do mediów, samowychowanie do odpowiedzialnego odbioru mediów, wejście w reklamy i kupowanie czasu reklamowego, właściwe informacje i public relations, rzecznictwo prasowe jako troska o wizerunek i public, know-how, know-what, know-why. Komunikowanie społeczne i zdrowotne. Nowe nowe media. Media katolickie.

Działania wspomagające realizację programu:
spotkania z dziennikarzami, rzecznikami prasowymi i ciekawymi ludźmi.

Komunikaty

Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie nr 2/2017

Facebook

Galerie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018