Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Prawa Mediów


Katedra Prawa Mediów funkcjonuje od 2009 roku. W skład Katedry wchodzą następujące osoby:
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko, prof UPJPII - Kierownik Katedry
dr Agata Dziekan-Łanucha - adiunkt
dr Jakub Żurawski - asystent

Katedra prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętego prawa mediów (prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji, prawo telekomunikacyjne, wybrane zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, wyborczego, karnego, cywilnego, administracyjnego), prawa i teorii reklamy oraz marketingu, systemów medialnych na świecie, a także w Polsce, etyki dziennikarskiej.

Pracownicy Katedry prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:
- Prawo prasowe
- Ochrona własności intelektualnej
- Prawo telekomunikacyjne
- Prawo autorskie
- Propedeutyka prawa
- Współczesne media na świecie
- Współczesne media w Polsce
- Wstęp do marketingu i reklamy
- Komunikacja wyborcza w mediach
- Metodologia badań naukowych

Komunikaty

Dyżury Dyrekcji IDIKS do dnia 14 kwietnia 2020 r.: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/33
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem: http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/504
Olimpiada Wiedzy o Mediach V edycja (2018/2019) http://owm.edu.pl/   ORGANIZATOR OLIMPIADY: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii...
Terminy dyżurów są dostępne na stronach UPJPII, m.in.: - http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/employees - http://wns.upjp2.edu.pl/unit/employees -...

Rozporządzenia

Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 30/2020
Kalendarium UPJPII na rok akademicki 2019/2020 https://fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20190611111519/kalendarium_U...
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 X 2019 r.   https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/198947/origi...
Zarządzenie Dyrektora IDIKS dot. terminów obron: Zarządzenie nr 156/2019  

Facebook

Facebook - Etyka Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020